youtube

[2018] Zielona pracownia dla I LO w Zabrzu Laureatem konkursu

18 zielona pracownia 1

18 zielona pracownia 2

18 zielona pracownia 3

18 zielona pracownia 4

Firma PROJEKTPLUSARCHITEKCI przygotowała dla I LO i ZSO w Zabrzu projekt zielonej pracowni pod nazwą "ECOcol", który został zgłoszony konkursie zorganizowanym przez WFOŚ w Katowicach. 18 marca 2018r. zdobył on uznanie komisji i stał się jednocześnie laureatem tego konkursu, na który wpłynęły aż 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich województwa śląskiego.

Celem ECOol jest edukacja i pobudzenie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. ECOol polega na zastosowaniu po raz pierwszy w sali dydaktycznej szkoły żywej ściany zieleni ECOol GREEN WALL, której zadaniem jest znaczna poprawa jakości powietrza w obrębie miejsca nauczania.Ściana ta o wielkości 9,0m x 3,5m zbudowana zostanie z 357 elementów modułowych systemu PIXEL GARDEN o wielkości 298,5 x 186mm każdy, przeznaczonych do tworzenia ogrodu na ścianie. Elementy systemu składają się z modułu, w którym umieszczone są dwie wyjmowane doniczki z roślinami z gatunku Epipremnum złociste. To roślina zalecana przez IIT [Illinoi Institute of Technology [oraz NASA [National Aeronautics and Space Administration] jako jedna z trzech najlepiej przetwarzających zanieczyszczenia w tlen. Stosowana w szkole nie wymaga nadmiernej opieki i wykazuje wysoką trwałość. 

Istota ekoeksperymentu polegać będzie na przeprowadzaniu w okresie jesiennozimowym od 1 września do końca okresu [ok. 1 lutego] codziennej kontroli i porównywania odczytów poziomów stężeń szkodliwych pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5 w sali ECOol z inną salą edukacyjną nie wyposażoną w ścianę ECOol GREEN WALL oraz z wynikami podawanymi przez stację kontroli w Zabrzu.

Ekoeksperyment ma nam dać odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie ECOol GREEN WALL w przestrzeni sali dydaktycznej poprawia warunki jakości powietrza, co przekładać się będzie bezpośrednio na samopoczucie uczniów, zwiększenie koncentracji, ogólne zmniejszenie zaburzeń zdrowotnych. Każde zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne czy warsztaty to udział w ekoeksperymencie, którego celem jest podniesienie u młodych osób świadomości, jak ważną rolę w ich życiu pełni ekologia i dbałość o przyrodę.