[2009] Kościół NSPJ Czerwionka Leszczyny

Nazwa tematu:
„Projekt budowlany Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul.3-go Maja 36 (dz.nr 2001/218) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"

Data:
2009

Obiekt:
Budynek sakralny

Inwestor:
Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. 3-go Maja 36
44-230 Czerwionka- Leszczyny

Charakterystyka projektu:
Projektowany budynek Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa zlokalizowany został po stronie zachodniej dotychczasowego kościoła. Zaplecza katechetyczne przylegające do projektowanego obiektu usytuowano po stronie wschodniej. Istniejące budynki sakralne w tym kościół i kaplica przeznaczone zostały do wyburzenia w trzech etapach.
Budynek podzielony na część kościelną i zaplecza katechetyczne. Część kościelna jednonawowa o wysokości 11,50m z wydzieloną strefą niższą 3,50m- sala dla rodziców dziećmi, nawa boczna, ołtarz boczny, komunikacja pionowa oraz zakrystia. Wejście do kościoła zlokalizowano od strony zachodniej z poprzedzającym je placem głównym. Wejście wyznaczono osiowo w kierunku ołtarza głównego. Obustronnie do osi rozmieszczono ławy siedzące. Pozostałe wejścia boczne zaprojektowano od strony północnej i południowej. W części budynku kościoła zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze takie jak zakrystia, pomieszczenie ministrantów, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety. W części niższej znajduje się klatka schodowa łącząca parter z piwnicą. Część kościelna przewidziana została na 300 osób. Wokół całości założenia przewidziano przejście dla procesji.
Zaplecza katechetyczne jednokondygnacyjne o wysokości pomieszczeń w świetle 3,00m. Funkcja pomieszczeń biurowo- konferencyjna. Główne wejście zlokalizowano od strony północnej. Wschodnia część niższego budynku pełni rolę techniczną z wydzielonymi pomieszczeniami garaży i kotłowni.
Po stronie zachodniej zaprojektowano klatkę schodową łączą część parterową z chórem kościoła. Część piwniczna pełni funkcję kaplicy pogrzebowej oraz techniczną. Budynek wykonano w technologii żelbetowej ze ścianami trójwarstwowymi.

Bilans terenu:
Powierzchnia działki                                                   8 256,00m2
Powierzchnia opracowania                                         7 210,74m2
Projektowana powierzchnia zabudowy                       1 095,36m2
Projektowana powierzchnia użytkowa                        1 225,54m2
Kubatura                                                                      7695,50m3
Powierzchnia utwardzona                                           3 445,11m2
Powierzchnia zieleni                                                   2 670,27m2

  • szczegóły projektu